بهره برداری رسمی از ایستگاه تقویت فشار گاز‌ خورموج

بهره برداری رسمی از ایستگاه تقویت فشار گاز‌ خورموج
ایستگاه تقویت فشار گاز خورموج با هدف افزایش ظرفیت انتقال گاز کشور به د...