جذب نیروی متخصص در پتروشیمی امیرکبیر

جذب نیروی متخصص در پتروشیمی امیرکبیر
شرکت پتروشیمی امیرکبیر در رشته‌های «حقوق» و «حسابداری و مدیریت مالی» ن...