پتروشیمی مهر به پرداخت ۸۷۲ میلیون دلار به شرکت پتروشیمی جم محکوم شد

پتروشیمی مهر به پرداخت ۸۷۲ میلیون دلار به شرکت پتروشیمی جم محکوم شد
با تایید رای داوری، پتروشیمی مهر به پرداخت حداقل ۸۷۲ میلیون دلار بابت...