شیخ موسی احمدی رییس کمیسیون انرژی مجلس شد

شیخ موسی احمدی رییس کمیسیون انرژی مجلس شد
موسی احمدی نماینده مردم بوشهر در مجلس شورای اسلامی به عنوان رئیس کمیسی...