تقدیر خانواده شهدا از مهندس باتمانی مدیر عامل شرکت مخازن سبز پتروشیمی عسلویه

تقدیر خانواده شهدا از مهندس باتمانی مدیر عامل شرکت مخازن سبز پتروشیمی عسلویه
فرماندار شهرستان عسلویه، دکتر احمدپور در بازدید از مخازن سبز پتروشمی ع...