مردم لاور ده و لاور گل از بخش سیراف همچنان چشم انتظار گازرسانی

مردم لاور ده و لاور گل از بخش سیراف همچنان چشم انتظار گازرسانی
۱۲ اسفند ۱۴۰۱ در نشست شورای اداری شهرستان کنگان وزیر نفت به مردم روستا...