پتروشیمی دهدشت، ۱۸ ماه آینده راه‌اندازی می‌شود

پتروشیمی دهدشت، ۱۸ ماه آینده راه‌اندازی می‌شود
معاون برنامه‌ریزی و توسعه کسب و کار هلدینگ خلیج فارس با اشاره به پیشرف...