نمایشگاه دائمی صنعت وخدمات استان بوشهر درعسلویه راه اندازی می‌شود

نمایشگاه دائمی صنعت وخدمات استان بوشهر درعسلویه راه اندازی می‌شود
مدیر کل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر از پیشرفت اجرای نمایشگاه دائمی...